hestevelfaerd.dk - manihest

Hestevelfaerd.dk bygger på nogle enkle værdier. Med hesten i fokus er vores omdrejningspunkt:
Nysgerrighed, Nytænkning, Ny viden, Netværk, Vidensdeling og Sammenhold

Ud fra vores grundsten:


HESTEHOLD
Som medlem af hestevelfaerd.dk arbejder jeg hen imod at:
- få en stressfri og let hverdag
- vægte min hests velfærd 24/7
- at forstå at velfærd er forskellig fra hest til hest og derudfra træffe beslutninger, der tjener min hests interesser frem for mine egne
- forsøge, altid at vægte det bedste for min hest, ud fra de rammer jeg har
- træffe valg for min hest, baseret på min viden og erfaring

TRÆNING
Som medlem af hestevelfaerd.dk arbejder jeg hen imod at:
- træning hver gang er en positiv oplevelse for hest og menneske
- tage hensyn til min hest, som det levende væsen den er
- udvise rummelighed for andre og deres valg for deres heste, når blot hestens velbefindende er i fokus
- træning for mig er mere end blot ridning
- min træning er tilrettelagt ud fra mit hjerte og er tilpasset min hests størrelse og kompetencer

NETVÆRK OG VIDEN
Som medlem af hestevelfaerd.dk arbejder jeg hen imod at:
- udvide min horisont og lære nyt omkring heste, hestehold, træning og adfærd
- modtage viden fra andre og ligeledes dele min viden med andre
- forbedre mine løsninger og er åben for ny viden
- være bevidst om mine valg, som er truffet på baggrund af den viden, jeg har netop nu, men jeg er åben for morgendagens nye inputs.

SIKKERHED

Nøglen til min personlige sikkerhed ligger i forståelse for hestens natur og adfærd
Nøglen til et langvarigt og holdbart forhold til min hest, ligger i forståelse for hestens biomekanik og adfærd
Nøglen til sikker håndtering af min hest ligger ikke i valg af udstyr, men forståelse for brug af udstyr

Fokus på ovenstående, giver mig mulighed for at opnå ny viden og være med i et trygt og stærkt netværk samt en sikker og harmonisk hverdag med min hest.
Ghili - Highland Pony
ejer: Louise Dybdal
Dionysos - Mangalarga Machador
Ejer: Ute Lehmann
ENDAGS STÆVNE QUICKGUIDE PRAKTISK INFORMATION
Sted
Kongevej 254, 6510 Gram

Dato:
26.09 2020

Pris for start (pr. klasse)
70,- kr pr start

Pris for selvbyggerpaddock

kr. 50,-

Teltplads med tur på heden
Kr. 50,-

 

 


Tilmeldingsfrist
13/9-20

Du får en opkrævning via mail, når du har udfyldt onlineformularen under tilmelding.

Overfør din indbetaling til konto:
0758 3225041724
HUSK af anføre navn + "endagsstævne" på indbetalingen, ellers kan vi ikke registrere din indbetaling korrekt.
Tilmelding er først gældende, når din indbetaling er registreret.

______________________________

PRAKTISKE DOKUMENTER

Tilmelding

Find den elektroniske tilmeldingsformular her

KLASSE BESKRIVELSER

Du finder alle klasser med beskrivelser her:
BLIV MEDLEM Man behøver ikke at være medlem for at tilmelde sig til årets stævne